Co jsou biopotraviny a jak se v nich vyznat?

Co jsou biopotraviny a jak se v nich vyznat?

Bio je velkým tématem a s biopotravinami se setkáváme stále častěji i v běžných obchodech. Co se ale pod „kouzelným“ slůvkem bio skrývá a jaké podmínky musí takové biopotraviny splnit? Co se rozumí pod pojmem biopotravina Biopotravina je zpracovaným bioproduktem, který je vyprodukován v souladu s legislativně platnými požadavky na ekologickou produkci. To znamená, že…