4 hlavní důvody, proč přestat používat plasty

0
(0)

Plasty a z nich vyrobené plastové produkty se za posledních několik desetiletí staly prakticky všudypřítomnými, a to zejména kvůli jejich velmi oblíbenému využití v oblasti výroby obalových materiálů. Vzhledem k velmi variabilním vlastnostem, které lze dosáhnout technologickým postupem výroby, se z polymerních látek stal prakticky univerzální vstupní materiál pro všechna odvětví, jelikož se vyznačují mimo jiné vysokou pevností, dobrou tvarovatelností, odolností a dlouhou životností.

A je to právě dlouhá životnost, která z plastů dělá významný problém v momentě, kdy přestanou sloužit svému účelu. Veškeré výhody, které vyplývají z aplikace plastů se stávají na konci jejich životního cyklu překážkou, která ztěžuje jejich likvidaci. Dlouhá doba rozkladu se pak podepisuje na řadě oblastí každodenního života člověka, a je hlavním důvodem, proč výrazně nebo úplně omezit užívání plastů, není však jediný.

Proč byste nad tím tedy měli začít přemýšlet?

Co jsou plasty a kde se s nimi setkáváme

Plasty, resp. polymerní látky, jsou materiály organického původu, které se vyrábí polymerací za specifických podmínek, jež způsobuje, že se jednotlivé molekuly materiálu spojí do dlouhých řetězců, a vytvoří tak zpravidla pevnou a tvárnou strukturu, která je velmi odolná a disponuje dlouhou životností. Dlouhá životnost plastů ovšem nekoreluje s jejich obvyklou aplikací, kterou jsou jednorázové obaly či spotřební zboží, které se rychle opotřebuje.

Přestože část plastových produktů má dlouhodobé využití, převážná většina je užívána krátkodobě, a následně je potřeba vyřešit jejich recyklaci nebo vhodnou likvidaci. Naštěstí je v této oblasti možné plasty nahradit relativně vhodnými alternativami, které dosahují obdobných vlastností, a přitom jsou snadno rozložitelné či znovupoužitelné.

Jedná se především o již zmíněné obalové materiály (plastové láhve, kontejnery, krabičky, pytlíky či jednorázová komerční balení jídla či detergentů apod.), drobné plastové pomůcky (jednorázové příbory, kartáčky na zuby apod.), anebo dětské hračky, tvořící v této oblasti relativně velikou kategorii.

Procesy výroby plastových produktů

Základní členění plastů zahrnuje dvě kategorie – reaktoplasty (termosety) a termoplasty.

Přestože se výrobní postupy a zpracování u obou kategorií poměrně dost liší, z hlediska požadavků na vstupní materiály či spotřebu energií jsou si velmi blízké.

Základní surovina pro výrobu plastových produktů pochází z neobnovitelných zdrojů – fosilních paliv, která jsou zpracovávána několikastupňovým procesem. Ten zahrnuje vytvoření směsi obsahující základní složku a vylepšující látky (standardně se jedná o chemické látky ovlivňující senzitivitu k různým biotickým či abiotickým činitelům, nebo vzhledové vlastnosti), a následnou aktivaci polymerace, a to teplem či katalyzátorem.

Výroba plastových produktů se zpravidla vyznačuje velmi významnou uhlíkovou stopou, což výrazně ovlivňuje její dopad na životní prostředí.

Proč omezit plasty a nahradit je vhodnými alternativami

Z všech plastových produktů jsou to především jednorázové obaly a pomůcky, které představují problém nejen pro životní prostředí jako takové, ale i pro samotné uživatele. Řada plastů uvolňuje mikro/nanoplasty nebo obsahuje nevhodné přísady, které se přenáší do organismu ústy nebo kůží. Důvodů, proč omezit, zredukovat nebo zcela eliminovat je hned několik. Zde jsou ty nejdůležitější.

1.    Snížíte svou uhlíkovou stopu

Většina plastů se vyrábí z ropy či jejích derivátů, jejich produkce tak nejen ztenčuje zdroje s vysokým energetickým potenciálem, které jsou primárně využívány v dopravě či energetice.

Dobývání ropy má samo o sobě negativní vliv na životní prostředí, jelikož narušuje přirozený ráz krajiny. Její doprava k prvotnímu zpracování i následných polotovarů se vyznačuje významnými riziky, spojenými zejména s důsledky havárií a úniku ropy či nafty do vody nebo půdy.

Celý proces výroby až do získání konečného produktu je náročný jak na spotřebu energie, tak vody a na konci životního cyklu je možné recyklovat pouze relativně nízký objem plastů, většina z nich je tak buď skládkovaná, nebo spalovaná.

Nízké procento recyklace polymerních látek je dáno jednak neexistencí vhodných technologií, jednak jejich rentabilitou – většině výrobců se zkrátka nevyplatí zavádět technologie pro opětovné navrácení plastů do tržního oběhu a raději zpracovávají panenské plasty, u nichž bývá obvykle zaručeno složení.

Je ovšem jen málo plastových produktů, které nelze nahradit vhodnější alternativou – výrazně se tak sníží vaše uhlíková stopa.

2.    Zredukujete znečištění životního prostředí

Jak už bylo řečeno, většina zejména jednorázových plastů končí na skládkách nebo ve spalovnách či jiných průmyslových podnicích, které je využívají jako energetický zdroj.

Skládkování plastů je problematické zejména kvůli jejich dlouhé životnosti a obecné odolnosti – přestože jsou skládky po naplnění upravovány tak, aby se obnovoval přirozený ráz krajiny a nedocházelo k úniku nebezpečných látek, otevřené skládky vždy znamenají nebezpečí pro okolní přírodu, tedy rostliny a živočichy.

Všechny plasty se navíc do komunálního odpadu nedostanou a vyskytují se volně v přírodě či parcích, kde se o ně mohou zvířata zranit nebo uhynout jejich pozřením. Řada platových produktů je pro volně žijící zvířata pastí – to platí především o mořské fauně, pro níž představuje plastový odpad v mořích a oceánech velký problém.

3.    Budete zdravější

Standardy pro chemické složení plastů používaných v potravinářství, stavebnictví nebo pro výrobu medicínských nástrojů či oděvů se neustále zdokonaluje, stejně jako u ostatních materiálů se však i u nich setkáváme s odlučováním drobných částic – mikro/nanoplastů.

Tyto částice tvoří vhodné prostředí pro přenos patogenů a uvolňují se z plastových produktů jejich používáním – obrušováním, vlhčením, zahříváním apod.

Kromě mikroplastů může chemické složení plastového produktu obsahovat také další nebezpečné látky, které se při používání mohou uvolňovat. Tyto nebezpečné látky se dostávají do vzduchu, pitné vody a půdy, a následně do lidského těla nepřímo (konzumací vody, rostlinné a živočišné stravy), nebo přímo z plastového produktu.

Komplexně se tak může využívání plastů podepisovat na vašem zdraví jako pomalá intoxikace nebo usazování patogenů, jež mohou vyvolat nebezpečná onemocnění s náročnou léčbou, nebo způsobovat hormonální nerovnováhu, jejímž důsledkem jsou nevratné změny.

4.    Ušetříte

Přestože plasty jsou obvykle považovány za levnější alternativu přírodních materiálů pro stejný účel, v konečném důsledku tomu tak vlastně není.

Produkty na přírodní bázi mají zpravidla delší životní cyklus (např. látkové tašky), u jednorázových obalových materiálů navíc často platíme zvýšenou sumu právě za tento komerční obal. Proto se výrazně vyplatí využívat možnost bezobalového nakupování či konzumace jídla přímo v restauraci, kde se nepoužívají jednorázové příbory či nádobí a nebudete muset platit za donášku.

Redukce plastového zboží pro běžné účely znamená především hledání alternativ, tyto však obvykle nebývají jednorázové a nenutí nás neustále nakupovat nové. Výsledkem tak je čistější domov a nižší životní náklady.

Jak se vám líbil tento článek?

Čím víc hvězdiček, tím lepší

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasujících: 0

Zatím nehodnoceno, buďte první.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *